Citizens initiatives

Bewoners Zandberg nemen zelf het heft in handen

Parkeren is voor veel gemeenten een uitdaging. Er zijn veel gebruikers: inwoners, ondernemers, bezoekers en maatschappelijke instellingen. Ieder met hun eigen behoeften. Een goede oplossing creëert u met de belanghebbenden.

Project description

Oneens met gemeentebesluit

Voor het gemeentebestuur was het democratisch proces gelopen. De gemeenteraad had besloten om gereguleerd parkeren in te voeren in de wijk Zandberg. Maar de wijkbewoners waren het daar niet mee eens. Volgens een eigen enquête was 80% van de wijkbewoners tegen dit vastgestelde parkeerbeleid. Het traject met Parta was erop gericht om samen met de wijkbewoners tot een besluit te komen hoe om te gaan met deze situatie. Tegelijkertijd wilden de initiatiefnemers aan de gemeente laten zien hoe het besluitvormingsproces eigenlijk had moeten verlopen.

Challenge

Uiteenlopende behoeften bij elkaar brengen

Parkeren in de wijk Zandberg is een uitdaging. De wijk kent een diverse groep gebruikers: bewoners, ondernemers, bezoekers, scholen en andere maatschappelijke instellingen. Ieder met zijn eigen parkeerbehoefte. Hoe breng je dat bij elkaar? En hoe kom je daarin tot een duurzame oplossing waar de wijkbewoners wél achter kunnen staan?

Solution

Nadat een onafhankelijk verkeersonderzoek was uitgevoerd, werd Parta ingezet om alle wijkbewoners de gelegenheid te geven om ideeën aan te dragen voor een parkeeroplossing die er voor zorgt dat bewoners een leefbare en veilige wijk houden, zonder de bedrijvigheid en levendigheid in de wijk kwijt te raken? Alle suggesties werden vervolgens door een afvaardiging van de bewoners in een online sessie – volgbaar voor iedereen – gesorteerd en gestructureerd in thema’s. Wijkbewoners konden via Parta aangeven welke thema’s volgens hen de meeste prioriteit hadden. Op basis van de belangrijkste thema’s werd (ook in een openbare online sessie) een voorstel voor een eerste vervolgstap uitgewerkt, waar iedere wijkbewoner weer op kon stemmen.

Result

Er deden ruim 600 mensen mee aan het besluitvormingsproces. Zij deden gezamenlijk bijna 200 suggesties, die na een structureringssessie teruggebracht konden worden naar 19 mogelijke oplossingsrichtingen. 163 wijkbewoners verdeelden elk drie voorkeursstemmen over deze lijst en zo kwam een ranglijst tot stand, waarmee een kleinere groep wijkbewoners aan de slag ging voor een oplossingsvoorstel, dat aan alle deelnemers ten slotte ter stemming werd gebracht. De meerderheid van de deelnemers stemden uiteindelijk voor het indienen van bezwaar tegen het voorgenomen gemeentebeleid.
Parta in action

Request a Parta demo

Enter your data. We will contact you.