DoeMee wordt ingezet door de gemeente Vlaardingen

DoeMee wordt ingezet door de gemeente Vlaardingen

De gemeenteraad en het college van Vlaardingen staan voor een grote uitdaging. Er is dit jaar een flink tekort op de gemeentelijke begroting. Dat betekent dat de gemeente verwacht meer geld uit te moeten geven dan er inkomsten zijn. Om dat tekort op te lossen, kijkt de gemeente naar mogelijkheden om te bezuinigen of meer inkomsten te verwerven. Daarbij wil de gemeenteraad graag rekening houden met de mening van bewoners.

Op 19 december 2019 heeft de raad besloten om naast het raadplegen van leden van het burgerpanel, DoeMee in te zetten om alle Vlaardingers de gelegenheid te geven te stemmen over de onderwerpen waar de gemeente niet op zou moeten bezuinigen. De gemeente gebruikt hiervoor de stap “Prioriteren” uit de fase agenderen om een geordende lijst van onderwerpen te krijgen.