Een overzicht van het proces

Hoe zet u Parta in?

Een overzicht van het proces

Hoe zet u Parta in?

We helpen u van begin tot eind om met Parta een succesvol besluitvormingsproces in te richten en uit te voeren. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

Kick-off

We starten met een kick-Off, waarin we de uitgangspunten voor het besluitvormingstraject met u in kaart brengen. Waarvoor heeft u een besluit nodig? Wie zijn daarbij betrokken en hoeveel ruimte is er voor meedoen, meedenken en meebeslissen? Welke wensen en behoeften heeft u en welke randvoorwaarden zijn er?

Training

Als u heeft gekozen voor een standaard abonnement, begeleiden we u van begin tot eind bij het eerste besluitvormingstraject dat u met Parta uitvoert. Daarnaast leiden we ook direct een aantal mensen uit uw organisatie op in het gebruik van Parta, zodat u beter inzicht krijgt in de werking van de aanpak en het platform en toekomstige besluitvormingstrajecten zelf kunt inrichten en uitvoeren.

Proces ontwerpen

Als de piketpalen geslagen zijn, gaan we aan de slag met het proces. We werken samen het besluitvormingsproces uit, met alle stappen en mogelijkheden voor verschillende deelnemers om mee te doen. Daarbij letten we ook goed op de doorlooptijd van het proces en welke interactievormen het meest geschikt zijn. Na deze stap zijn zowel de app en het proces ingericht en bent u klaar om te starten.

Uitvoering

Zodra alles is ingericht kunnen we aan de slag met de uitvoering. Elke stap bereiden we met u voor, zodat u precies weet wat u te doen staat om de stap tot een goed einde te brengen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als: hoe nodigen we mensen uit om mee te doen? welke werkvorm kiezen we voor een oplos sessie? Hoe koppelen we de resultaten terug?

Evaluatie

Elk proces kent zijn eigen dynamiek en nieuwe inzichten op. Daarom vinden wij het belangrijk om elk traject ook goed te evalueren. Dat helpt u om je volgende besluitvorming nog beter te laten verlopen en ons om Parta met elk project te verbeteren.