Online en offline

Functionaliteiten & diensten

Online en offline

Functionaliteiten
& diensten

Naast de functionaliteiten die het platform biedt, kunt u ook gebruik maken van onze diensten.

Functionaliteiten

Deelnemers kunnen meedoen via een handige app. Iedereen kan hiermee over verschillende onderwerpen meedenken, meekijken en meebeslissen. Dat kan op ieder moment van de dag. Vanaf iedere locatie.

Geen smartphone? Parta kan ook gebruikt worden via een website of zelfs helemaal op papier. 

Parta ondersteunt op dit moment inloggen via een Parta account. Indien gewenst kan dit uitgebreid worden met andere inlog middelen. Neem hierover contact met ons op. 

Onderwerpen kunnen worden afgeschermd op basis van persoonsgegevens die we ontvangen van itsme®, een sms verificatie, een code die u de deelnemers verstuurt of een koppeling met uw systeem. 

U kunt deelnemers vragen om suggesties in te dienen, vragen te stellen of feedback te geven op een situatie. Deze functionaliteit wordt vooral gebruikt tijdens “agenderen” of “inventariseren”.

Extern verzamelde input via papieren formulieren, fysieke bijeenkomsten of andere digitale kanalen kunnen worden geïmporteerd zodat ook bij hybride trajecten alle input terug te vinden is.

Uw bijeenkomsten kunnen fysiek plaatsvinden. Hierbij kunt u dan een livestream uitzenden via de app. Voor bijeenkomsten die daar minder geschikt voor zijn, kunt u een verslag maken en dat delen in de app. Denk bijvoorbeeld aan een informatiemarkt of een besloten bijeenkomst. 

Deelnemers kunnen reageren via de chat functionaliteit. Ook kunt u een bijeenkomst online organiseren en deze livestreamen. Tenslotte kunt u ook kiezen om een sessie via chat te organiseren. 

Uiteraard zijn hybride vormen ook mogelijk. 

Deze functionaliteit wordt vooral ingezet bij “verkennen” en “oplossen” maar past ook prima bij “regie op de uitvoering” en kennissessies tijdens het “inventariseren”.

De app stuurt een melding (push notificatie) naar de deelnemers die meedoen met het onderwerp via de app als een nieuwe stap beschikbaar komt.

U kunt deze melding configureren, of de standaard meldingen gebruiken.

De stemfunctionaliteit in Parta is gebaseerd op blockchain technologie. Deelnemers die hier recht op hebben krijgen een stempas. Hiermee kunnen ze Ja of Nee stemmen op een oplossing of wijzigingsvoorstel (amendement), kiezen uit een lijst van opties, of een lijst prioriteren door 3 (of meer) stemmen uit te brengen op een lijst van categorieën. 

Deze functionaliteit kan ingezet worden bij het kiezen van personen, het beantwoorden van referenda vragen en in het besluitvormingsproces tijdens agenderen of inventariseren en besluiten. 

Stemmen die op papier of via alternatieve digitale kanalen zijn uitgebracht kunnen geïmporteerd worden zodat bij hybride trajecten alle informatie op één plaats beschikbaar is.

Voor sommige activiteiten geldt een maximum aantal deelnemers. Om deelnemers te selecteren kan gebruik gemaakt worden van inschrijffunctionaliteit en/of loting functionaliteit van Parta. 

Loting gebeurt op basis van het zogeheten “L algoritme”. Zie Li, Kim-Hung. “Reservoir-sampling algorithms of time complexity O(n (1+ log (N/n))).” ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 20.4 (1994): 481-493.

Deelnemers die zijn geselecteerd in de loting krijgen hiervan bericht in de app en optioneel via e-mail. 

Deze functionaliteit wordt voornamelijk ingezet bij groeperen, verkennen, oplossen en regie op de uitvoering om de groep samen te stellen. Deze kan indien gewenst ook buiten Parta om samengesteld worden.

Per onderwerp kunnen de teksten geconfigureerd worden.

Dit geldt voor de titels van stappen, (deel)onderwerpen, uitleg van een onderwerp, oplossingen en wijzigingsvoorstellen, de start en einddatum van stappen en onderwerpen en de vraagstelling(en).

Diensten

Het proces dat u wilt doorlopen kan volledig op maat gemaakt worden, zodat het past op uw behoeften. Wij ondersteunen dit bij ieder onderwerp dat u uitvoert, of we verzorgen een training, zodat u de inrichting zelf kunt uitvoeren.

Voor sommige onderwerpen kan een onafhankelijke moderator helpen om het draagvlak te vergroten. In andere gevallen heeft u niet genoeg mensen beschikbaar om de sessies te modereren. Wij ondersteunen u door de bijeenkomsten (zowel fysiek als online) te modereren. 

Het is belangrijk om duidelijk te communiceren met de belanghebbenden over het proces. Wij kunnen u desgewenst ondersteunen met onze dienstverlening op het gebied van marketing en communicatie. 

Onze technische helpdesk is beschikbaar tijdens kantooruren om zowel de deelnemers als de organisatoren te ondersteunen bij vragen en (technische) problemen.