Zandberg participeert uses DoeMee for parking.

Op donderdag 17 september is in de wijk Zandberg een crowdfunding opgestart vanwege de invoering van gereguleerd parkeren in hun wijk. De inwoners willen door middel van een verkeerskundig onderzoek en een draagvlak onderzoek een democratisch participatieproces doorlopen om tot betere besluitvorming te komen

De initiatiefnemers vermelden in hun persbericht dat ze voor DoeMee hebben gekozen omdat DoeMee

“de deelnemers de gelegenheid biedt om mee te denken, mee te kijken en mee te beslissen. Met DoeMee wordt participatie dus gestimuleerd en krijgen voor- en tegenstanders de gelegenheid om ideeën aan te dragen. Daarmee zullen we de gemeente laten zien hoe een echt democratisch participatieproces doorlopen kan worden.”

bewonersinitiatief Zandberg participeert

Het Bredase bureau DTV Consultants (www.dtvconsultants.nl) heeft het verkeerskundig onderzoek uitgevoerd op basis van de tellingen van Dufec die in 2019 zijn verricht. De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd op de site van het bewonersinitiatief.

Inmiddels heeft de wijk een aantal stappen gezet met DoeMee, en worden nu de ideeën geprioriteerd waarmee volgende week (9 november) een sessie wordt georganiseerd om tot een (alternatieve) oplossing te komen. Daarmee hebben ze alle stappen in DoeMee doorlopen: indienen van suggesties, groeperen, prioriteren, verkennen en oplossen en besluiten.

Als u interesse hebt om DoeMee in te zetten rondom parkeren, neem dan contact met ons op!

One Response

  1. N.a.v. Het laatst ontvangen schrijven , nieuwe en laatste ronde, van de innitiatiefnemers tegen het betaald parkeren in Zandberg.

    Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik de laatste stemronde steun om het ingang gezette proces van invoering betaald parkeren te stoppen.

    Ik wens jullie veel succes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *