Medewerkerbetrokkenheid

Medewerkers Keen Design ontwerpen de nieuwe gesprekscyclus

Als bedrijven tot een verandering moeten komen is het belangrijk dat  medewerkers meedenken over de oplossing zodat de verandering samen gedragen wordt. Daarom heeft Keen Design met haar medewerkers de gesprekscyclus verbeterd.

Projectomschrijving

Groeien, evalueren en belonen

Drie jaar geleden heeft Keen Design een nieuwe gesprekscyclus geïntroduceerd en is hiermee aan het werk gegaan. Destijds is afgesproken om te gaan leren en verbeteren. Dat is vorm gegeven in dit traject, waarbij alle werknemers mee konden doen. 

Uitdaging

Medewerkers verspreid over het land

De ontwerpers van Keen Design werken veelal op locatie van hun klanten, binnen de domeinen overheid, finance en zorg. Dat maakt het lastiger om iedereen mee te laten doen en inzicht te geven in de stand van zaken van het verbetertraject. 

kantoor Keen Design

Oplossing

Inzet Parta

Door Parta in te zetten konden alle medewerkers meedoen en meebeslissen. Ze hebben input geleverd ten aanzien van de huidige gesprekscyclus. Deze input is op kantoor gegroepeerd door een aantal collega’s die zich hiervoor hadden opgegeven en daarna is gevraagd aan alle mensen om een prioriteit aan te geven aan de groepen. Daarna zijn er twee sessies bij Keen Design op kantoor gehouden: een verkennende sessie en een sessie waarin het voorstel uitgewerkt werd. Deze verkenningssessie konden gevolgd worden via de livestream of later teruggekeken worden.  Van de sessie waarin het voorstel werd uitgewerkt is een verslag gemaakt. Tenslotte konden de medewerkers stemmen over een voorstel dat uit één van de sessies was gekomen. 

Resultaat

Gesprek laagdrempeliger maken

Om het gesprek over waardering (prestatie) laagdrempeliger te maken is besloten het proces over ontwikkeling los te ontwerpen van het proces voor beloning. 

Zie Parta in actie

Vraag vrijblijvend een demo aan

Vul uw gegevens in. Dan nemen wij contact met u op.